skip to Main Content
316-23-4456-39 info@louispool.nl
Louis Pool

+ Missionair in de media (TV en Publishing) – Missionary in the media (TV and Publishing)
+ Executive Producer of TV, Events, Concerts, CD’s and DVD’s.
+ Fondsenwerver voor NGO’s – Fundraiser for charities
+ Muzikant, schrijver en art-director – Musician, author and art-director
+ Consultant in Happiness

Bekijk Profiel

Stichting Hart voor Kinderen heeft tot doel om wereldwijd verlaten en kwetsbare kinderen in zeer moeilijke levensomstandigheden kansen te bieden op een beter leven. Dit doet zij door middel van het incidenteel bieden van noodhulp en het structureel bieden van onderdak, voedsel, kleding, medicatie en scholing in een rondom het kind gecreëerde gezinssituatie.