skip to Main Content

De mensheid snakt naar liefde…

Ik zag enige tijd geleden een documentaire over menselijke emoties. Daarin kwam naar voren dat de overheersende emotie in de westerse landen op dit moment ANGST is. We zijn bang voor terroristische aanslagen; bang dat we vanuit het zuiden worden overspoeld door mensen uit Afrika die de armoede willen ontvluchten, bang voor de opkomende economieën van China en India, bang voor de politieke en economische elite die als autocraten voor en namens ons alle beslissingen nemen, bang voor de Islam, bang voor de gevolgen van klimaatveranderingen, bang voor de globalisering, waardoor miljoenen mensen overal ter wereld overcompleet en werkeloos raken, bang voor de macht van het internet en Google en zo zou ik nog wel even kunnen doorgaan.

 

De 21ste eeuw wordt nu al de eeuw van de angst genoemd. De spreker uit de documentaire gaf aan dat deze angst ten diepste neerkomt op het volgende: we zijn bang omdat we de controle over ons eigen leven steeds meer dreigen te verliezen en we zijn bang voor verandering. Dat laatste is eigenlijk onze grootste angst.

 

In een tijd waarin de toevloed aan negatief denken ons als het ware overspoelt, wil ik u graag bemoedigen. De tegenpool van angst is liefde. Gods liefde. De Bijbel zegt dat de volmaakte liefde angst uitdrijft. Mijn idee is laten we iedere angst en verandering met liefde omhelzen. Hoe moeilijk soms ook. We mogen loslaten: “Wat de toekomst brengen moge; mij geleidt des Heren hand. Laat mij niet mijn lot beslissen: ach hoe zou ik mij vergissen als Gij mij de keuze liet…”

 

Ik eindig met een tekst uit Romeinen 8 vers 15: “U hebt Gods Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn!” En in Johannes 13 vers 35: Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat u mijn discipelen bent.”

 

Wat een geluk dat wij vertrouwen mogen hebben in de toekomst. Laten we er voor kiezen om via ons leven en ons werk aan de wereld te laten zien dat Gods liefde de enige en ware oplossing is voor alle angst in deze wereld.

 

Louis Pool

Voorzitter Hart voor Kinderen