skip to Main Content

Vergeten conflicten?!

Het achtuurjournaal van woensdag 14 maart was voor een flink gedeelte gevuld met beelden van geweld tegen kinderen. Sigrid Kaag, minister van Ontwikkelingssamenwerking, bezocht vluchtelingenkampen in Congo. Onder de noemer van ‘vergeten conflicten’ werden er ontzettend veel misstanden getoond. Zodanig dat de VN is gevraagd om actie te ondernemen. Er is seksuele uitbuiting van vrouwen. Meisjes die water gaan halen voor het gezin worden onderweg verkracht. Kampen waar tienduizenden mensen (in dit geval voornamelijk vrouwen en kinderen) slechts in schamele hutjes leven van 2 bij 2 meter. Vervolgens staat het nieuws stil bij het ‘memorabele’ feit dat de oorlog in Syrië precies al 7 jaar duurt. Er staat geen steen meer overeind in Aleppo. Elke keer wanneer ik die beelden weer zie kom ik in opstand en wil ik mijn stem laten horen. Opnieuw zijn onschuldige kinderen het slachtoffer…

Ik moest denken aan de volgende woorden uit de film ‘Wit Licht’:

Morgen zal het vrede zijn?!
Na de winter komt de lente
wordt de grijze lucht weer blauw
Maar al ben jij uit de oorlog,
gaat de oorlog ooit uit jou?
Mooie ogen zijn vergiftigd,
zijn aan het geweld gewend
En niemand, nee niemand
ziet hoe klein je bent…

Heel verdrietig en verontwaardigd ben ik telkens weer wanneer ik kijk naar de foto die het persbureau Reuters ooit plaatste. Dit is onrechtvaardig. Dit is een misdaad tegen de mensheid. Zo’n kind hoort niet geronseld te worden om te vechten. Een kind hoort een kind te zijn… Punt.

Ik blijf dromen dat we alle kinderen in de wereld ooit zullen zien spelen en lachen… écht lachen. Want, jij lieve jongen op de foto, ik zag en zie wél hoe klein je nog bent…

Jij bent voor mij de reden om mij in te zetten voor meer liefde, hulp en licht in deze wereld. Door jou wél te zien wil ik, en ik denk velen met mij, alle kinderen die wereldwijd lijden een hand reiken. Dat Gods witte licht ondanks dit onrecht ook in jouw jonge leven ooit mag doorbreken… dat bid en hoop ik.

Louis Pool
Voorzitter Hart voor Kinderen