skip to Main Content

Kinderen van zes jaar oud als gezinshoofd….?

Een kind hoort een kind te zijn. Punt.

 ‘Ik moet er niet aan denken dat ik een wees zou zijn of wordt’, reageerde een vriend van mij, toen ik hem vertelde over enkele plannen van het hulpfonds Hart voor Kinderen dat zich met name inzet voor kansarme en kwetsbare (wees) kinderen op de hele wereld.

‘Hoezo?’ vroeg ik. 

‘Nou’, antwoordde hij. ‘Ik ben blij dat mijn ouders, beiden in de tachtig, nog leven! Ik moet er niet aan denken dat ik alleen op de wereld kom te staan, als ze er niet meer zouden zijn. Want dat zou van mij een wees maken. En ik ben de jongste niet meer.’

Anno 2018 lijdt nog altijd achttien procent van de bevolking van Zuid-Afrika aan HIV/Aids. Dat zijn op een populatie van ruim 55 miljoen bijna 10 miljoen mensen. Nog erger vond ik het te lezen dat 13% van alle kinderen onder 18 jaar zijn of haar moeder of vader verloren aan aids. Het aantal aidswezen alleen al in Zuid-Afrika wordt op 2.2 miljoen geschat. In veel gezinnen nemen de oudste kinderen de rol van vader en moeder over en zorgen voor hun jongere broers en zussen. En dan noem ik hier nog niet de aantallen op de rest van het Afrikaanse continent.

Gisteren sprak ik iemand op ons kantoor die vertelde dat hij Rwanda had bezocht. Hem was iets bijzonders opgevallen: hij was geen vaders tegengekomen, enkel moeders en kinderen.

Zo zijn er wereldwijd miljoenen weeskinderen die op zichzelf zijn aangewezen, zonder dat er iemand naar hen omkijkt. Geen ouders die hen onvoorwaardelijk liefhebben. Kinderen zonder zicht op een hoopvolle toekomst. Er zijn landen in Afrika waar honderden kinderen van nog geen zes jaar oud als gezinshoofd ingeschreven staan. Dat kan en mag toch niet?! Een kind hoort kind te zijn. Punt. Dat is en blijft het uitgangspunt van het kinderfonds Hart voor Kinderen.

Met onze hulp willen we handen en voeten geven aan Gods liefde voor anderen in het bijzonder aan kinderen die kwetsbaar zijn. We zijn dringend op zoek naar mensen die willen helpen. Neem eens een kijkje op onze website:  www.hartvoorkinderen.nl