skip to Main Content

Stichting Hart voor Kinderen

Stichting Hart voor Kinderen heeft tot doel om wereldwijd verlaten en kwetsbare kinderen in zeer moeilijke levensomstandigheden kansen te bieden op een beter leven. Dit doet zij door middel van het incidenteel bieden van noodhulp en het structureel bieden van onderdak, voedsel, kleding, medicatie en scholing in een rondom het kind gecreëerde gezinssituatie.

Hart voor Kinderen in beeld

Hart voor Kinderen in Oeganda

Aflevering 1

Aflevering 2

Aflevering 3

Hart voor Kinderen in Haïti - samen met Family7

Aflevering 1

Aflevering 2

Aflevering 3

Aflevering 4

Stichting Hart voor Kinderen

Telefoon:
035 - 772 11 04

Email:
info@hartvoorkinderen.nl

Postadres:
Postbus 160
1250 AD Laren NH

Bezoekadres:
Johannes Geradtsweg 24B
1222 PT Hilversum

Giften:
NL41 INGB 000 000 4520

KvK: 32136226
RSIN: 819525339
ANBI: 57992

"waar een kind weer kind mag zijn"

hartvoorkinderen.nl