skip to Main Content
13Jul 20

Promospot Hart voor Kinderen

Vrijdag een nieuwe promospot geproduceerd voor Hart voor Kinderen. Het ontroerd me elke keer weer wanneer de spot klaar is en we de hulp die we aan de allerarmsten verlenen…

read more
09dec 19

Het geefgedrag van Nederland verandert…

Na een lezing over het geefgedrag in Nederland onderbouwd met cijfers van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat Nederlanders zich steeds minder en korter willen committeren aan een goed doel.…

read more
Louis Pool

+ Missionair in de media (TV en Publishing) – Missionary in the media (TV and Publishing)
+ Executive Producer of TV, Events, Concerts, CD’s and DVD’s.
+ Fondsenwerver voor NGO’s – Fundraiser for charities
+ Muzikant, schrijver en art-director – Musician, author and art-director
+ Consultant in Happiness

Bekijk Profiel

Stichting Hart voor Kinderen heeft tot doel om wereldwijd verlaten en kwetsbare kinderen in zeer moeilijke levensomstandigheden kansen te bieden op een beter leven. Dit doet zij door middel van het incidenteel bieden van noodhulp en het structureel bieden van onderdak, voedsel, kleding, medicatie en scholing in een rondom het kind gecreëerde gezinssituatie.